Στρατηγική Επικοινωνία


Χαρτογραφούμε τις ιδιαιτερότητες του πεδίου δράσης σας, αναδεικνύουμε τα χαρακτηριστικά που σας ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό, διαμορφώνουμε την ιδιαίτερη στρατηγική σας τοποθέτηση και υλοποιούμε συντεταγμένα προγράμματα στρατηγικής επικοινωνίας με στόχο την απόκτηση προστιθέμενης αξίας τόσο σε ότι αφορά τη φήμη σας όσο και τις επιμέρους δραστηριότητές σας.
Υπάρχουν έξι βήματα προς την επίτευξη της αποτελεσματικής επικοινωνίας τα οποία είναι ευρέος γνωστά και κοινώς αποδεκτά: 

 • Επιλογή της αγοράς στόχου
 • Στόχος επικοινωνίας
 • Σχεδιασμός μηνύματος
 • Επιλογή μέσων επικοινωνίας
 • Επιλογή της πηγής του μηνύματος
 • Ανατροφοδότηση (Feedback)
 • Επιλογή της αγοράς στόχου

  Η αγορά στην οποία απευθύνουμε το μήνυμα, μπορεί να είναι τωρινοί ή δυνητικοί πελάτες τους οποίους η εταιρεία επιθυμεί να προσεγγίσει.
  Οι δραστηριότητες με τις οποίες καταπιάνονται οι επιχειρήσεις για την επίτευξη νέων σχέσεων με τους καταναλωτές συνήθως οριοθετούνται μέσα στο επικοινωνιακό αποτέλεσμα που θέλει να επιτύχει, ποιός θέλουμε να μάθει τι και πότε.
 • Στόχος Επικοινωνίας

  Το έμπειρο τμήμα επικοινωνίας μας αναλαμβάνει να προσδιορίσει ποιά είναι η επιδιωκόμενη ανταπόκριση από το καταναλωτικό κοινό.
 • Σχεδιασμός μηνύματος

  Κατόπιν της ολοκληρώσης των προηγούμενων σταδίων, προχωράμε στην δημιουργία ένος αποτελεσματικού μηνύματος, καθορίζοντας το περιεχόμενο του μηνύματος, τη δομή και τη μορφή του.
  Η μορφή του μηνύματος εξαρτάται από το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοσή του (έντυπο, ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό μήνυμα κλπ).
 • Επιλογή μέσων επικοινωνίας

  Yπάρχουν δύο κανάλια επικοινωνίας μεταξύ εταιρείας και καταναλωτών, τα προσωπικά και τα μη προσωπικά.
  Τα προσωπικά κανάλια αφορούν την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο και έχουν το πλεονέκτημα της εξατομικευμένης παρουσίασης και της άμεσης ανατροφοδότησης. Η προσωπική επιρροή παίζει μεγάλο ρόλο στην τελική επιλογή του καταναλωτή, συνεπώς οι εταιρείες δημιουργούνε καθοδηγητές γνώμης, των οποίων η άποψη επηρεάζει τις αποφάσεις των άλλων, και τους προσφέρουν προϊόντα με ελκυστικούς όρους.
  Στα μη προσωπικά κανάλια επικοινωνίας το μήνυμα μεταδίδεται χωρίς προσωπική επαφή και ανατροφοδότηση. Αυτά περιλαμβάνουν τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, τα μέσα έκθεσης και τα ηλεκτρονικά μέσα.
 • Επιλογή της πηγής του μηνύματος

  Η επίδραση του μηνύματος στην αγορά – στόχο, είτε γίνεται με προσωπική είτε με μη προσωπική επικοινωνία-, επηρεάζεται από το κύρος που έχει ο φορέας του μηνύματος και γενικά την γνώμη που έχει ο δέκτης - καταναλωτής γι' αυτούς.
 • Ανατροφοδότηση (Feedback)

  Η επίδραση που έχει το μήνυμα στην αγορά - στόχο είναι από τις ουσιαστικότερες δραστηριότητες της επικοινωνίας, καθώς πρέπει να μετρηθεί η συμπεριφορά των καταναλωτών που δημιουργήθηκε από το μήνυμα (πόσοι ήρθαν σε επαφή με το προϊόν, σε πόσους δημιουργήθηκε η επιθυμία να το αγοράσουν, πόσοι το αγόρασαν και πόσοι μίλησαν σε άλλους γι' αυτό, WOM) και ποιό είναι το επίπεδο της προσδοκώμενης ικανοποίησης.
  Μέσω αυτών των στοιχείων ελέγχεται εαν το μήνυμα και τα μέσα είναι σωστά, αν το προϊόν είναι ικανοποιητικό και αν χρειάζονται αλλαγές στο πρόγραμμα προώθησης ή στο ίδιο το προσφερόμενο προϊόν. Ένα θετικό αποτέλεσμα εμβαθαίνει τις σχέσεις που η επιχείρηση προσδοκούσε εξ αρχής να επιτύχει, ενώ αρνητικά αποτελέσματα συνήθως φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα.
 • Επιλογή της αγοράς στόχου
 • Στόχος επικοινωνίας
 • Σχεδιασμός μηνύματος
 • Επιλογή μέσων επικοινωνίας
 • Επιλογή της πηγής του μηνύματος
 • Ανατροφοδότηση (Feedback)